Brand Council

Nejvyšším odborným orgánem programu Superbrands je Brand Council. Odborná komise složená z profesionálů z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu hodnotí značky podle předem daných kritérií, jakými jsou známost, budování brandu, inovace či prestiž. Odborní členové poroty Brand Council a Business Brand Council rozhodnou jak o nejlepších B2C obchodních značkách dostupných spotřebitelům, tak o nejprestižnějších značkách B2B podnikatelských společností. Odborníci Brand Councilu posuzují nominované značky udělením bodů. Značky, které v jednotlivých kategóriích obdrží nejvyšší počet bodů, získají v daném roce ocenění Superbrands. Značky jsou vyhodnocovány v kategorii spotřebitelských i podnikatelských (B2B) značek.