Jiří Krch

American Appraisal s.r.o.

President

Nastoupil do společnosti krátce po jejím založení. Pracoval jako odhadce a konzultant pro oceňování movitého majetku a finanční oceňování. Od roku 1996 zastával funkci vedoucího skupiny oceňování, v roce 2005 se stal ředitelem společnosti.