Mediální kampaň 2016

Hlavním cílem každé oceněné značky je šířit zprávy o dosažených úspěších mezi zákazníky a obchodními partnery. Za tímto účelem kolektivní kampaň Superbrands prezentuje oceněné značky jako členy elitního klubu v nejsledovanějších denících, odborném tisku a také na velkém množství outdoor nosičů s cílem seznámit co nejširší publikum s nejvýznamnějšími značkami České republiky.

Hlavní partneři / Mediální partneři

Copyright © 2024 Superbrands CZ