Josef Kratochvíl

Industrial Property Office

President

Absolvoval strojní fakultu na ČVUT a Právnickou fakultu na Karlově univerzitě. Od roku pracuje v Úřadu průmyslového vlastnictví. V květnu 2009 byl jmenován jeho předsedou. Aktivně se účastní iniciativ na podporu zlepšování povědomí o významu ochrany průmyslového vlastnictví. Je členem správní rady Evropské patentové organizace.