KAPKA NADĚJE

Posláním NF Kapka naděje je od počátku pomoc dětem s různými druhy onemocnění, nejen s poruchou krvetvorby. Už tento samotný fakt determinuje velkou křehkost vztahu značky fondu a konečného příjemce pomoci, protože pracuje s dětmi a také s jejich rodinami a sociálním okolím v jednoznačně nejtěžších obdobích jejich života. Mimo samotné pomoci v akutní fázi se NF Kapka naděje samozřejmě věnuje také prevenci a edukaci široké společnosti v těchto závažných tématech. V této sféře chce nadační fond apelovat a rozvíjet celospolečenskou zodpovědnost a solidaritu.

Stáhnout článekWebová stránka