innogy

Podle tržní hodnoty je innogy největší energetickou skupinou v Německu nejvýznamnějších energetických koncernů v Evropě. Nejdůležitějšími trhy jsou Německo, Velká Británie, Nizozemsko a Belgie, stejně jako některé země střední a jihovýchodní Evropy, především Česko, Maďarsko a Polsko. Na celkem jedenácti evropských trzích dodává innogy elektřinu celkem 16 milionům zákazníků a 7 milionům zákazníků zemní plyn. Spravuje distribuční sítě, rozšiřuje výrobu z obnovitelných zdrojů, modernizujesvou energetickou infrastrukturu a plánuje rozvíjet tzv. inteligentní sítě (Smart Grids). Ve srovnání podle odbytu (resp. podle počtu zákazníků) patří innogy v současné době v Německu, Nizozemsku a ve Velké Británii k největším poskytovatelům plynu a elektřiny. Také na mnoha trzích střední a jihovýchodní Evropy se nachází na předních místech v prodeji energie. V oblasti mořských větrných parků je dokonce na třetím místě na světě, co do instalované kapacity. Řadí se také k největším evropským provozovatelům větrných elektráren na pevnině.

Stáhnout článekWebová stránka