ERSTE Factoring

ERSTE Factoring přistupuje ke každému klientovi z řad malých, středních i velkých firem individuálně a flexibilně s nimi řeší jejich finanční potřeby. Pomáhá svým klientům financováním jejich pohledávek urychlit a stabilizovat jejich cash-flow. Klienti tak nemusí čekat na inkaso od jejich odběratelů, peníze mají díky factoringu okamžitě k dispozici a mohou je použít na zaplacení svých závazků. Mohou se tak plně věnovat svému obchodu, protože o správu a inkaso pohledávek se jim stará factoringová společnost. Důležitým faktorem úspěchu společnosti je kromě know-how i povědomí značky u klientů. Hodnotu značky vnímá ERSTE Factoring především ve spojení se silnou mezinárodní finanční skupinou, i proto je díky značce ERSTE Factoring velmi dobře etablována na českém trhu a je dlouhodobou factoringovou jedničkou. 

Stáhnout článekWebová stránka